عناصر رابط کاربری / اسلایدر

اسلایدر بوت استرپ
اسلایدر متقابل بوت استرپ (تاریک)