تنظیمات حساب / اتصالات

حساب های متصل

محتوای حساب های متصل خود را در سایت خود نمایش دهید

google
گوگل
تقویم و مخاطبین
slack
اسلک
ارتباط
github
گیت هاب
مخازن گیت خود را مدیریت کنید
mailchimp
میل چیپ
خدمات ایمیل مارکتینگ
asana
اسانا
ارتباط
حساب های اجتماعی

محتوای حساب های اجتماعی را در سایت خود نمایش دهید

facebook
فیسبوک
متصل نیست
twitter
توییتر
@codetheme
instagram
اینستاگرام
@codetheme
dribbble
دریبل
متصل نیست
behance
بی هنس
متصل نیست