آیکن ها / نمادهای جعبه

می توانید لیست کامل نمادهای جعبه را از اینجا بررسی کنید https://boxicons.com

adobe

algolia

audible

figma

redbubble

etsy

gitlab

patreon

facebook-circle

imdb

jquery

pinterest-alt

500px

airbnb

amazon

android

angular

apple

baidu

behance

bing

bitcoin

blogger

bootstrap