برخی از بهترین کارهای ما که به آنها افتخار می کنیم

تخصص به بلوکت کمک می کند تا با سخت ترین چالش های جهان مقابله کند. Blooket محصولات دیجیتالی را برای برندهای جهانی در وب فراهم می کند.

منتخب ما آثار

شریک دیجیتال مبتکر شما برای گسترش نام تجاری خود در سطح جهانی.

project
فیگما UI/UX، اندروید

برنامه اندروید فروشگاه تجارت الکترونیک چند فروشنده

نمایش زنده
Python

پایتون

figma

ری اکت

figma

فیگما

Android

اندروید

فتوشاپ، PHP، HTML

توسعه وب رستوران

نمایش زنده
Python

پایتون

figma

ری اکت

figma

فیگما

Android

اندروید

project
project
فتوشاپ، PHP، HTML

توسعه وب رستوران

نمایش زنده
Python

پایتون

figma

ری اکت

figma

فیگما

Android

اندروید