درباره ما

مشاهده ویدیوها چگونه کار می کند

تعهد چیزی است که از درک این موضوع ناشی می شود که هر چیزی بهای خود را دارد و سپس تمایل به پرداخت آن بهای آن. این مهم است زیرا هیچ کس نمی خواهد تلاش قابل توجهی برای چیزی انجام دهد، فقط پس از این واقعیت که قیمت بسیار بالا بوده است. سعی کنید هر شکست احتمالی را تجسم کنید و سپس برای آن برنامه ریزی کنید. دید را پشتیبانی نمی کند، سپس آن را تغییر دهید!

120 + هزار
50 + میلیون
اکنون دنبال کنید

چیزی که آنها در مورد ستاره 4K صحبت می کنند

نمایش همه
100 + میلیون
185 + میلیون
150 +

با تیم ما آشنا شوید

برنامه های شما